به یک برنامه‌نویس، کدنویس، توسعه‌دهنده یا مهندس نرم‌افزار نیازمندیم!

برنامه‌نویس، کدنویس، توسعه‌دهنده یا مهندس نرم‌افزار؟
برنامه‌نویس، کدنویس، توسعه‌دهنده یا مهندس نرم‌افزار؟

برنامه‌نویس، کدنویس، توسعه‌دهنده یا مهندس نرم‌افزار با یکدیگر تفاوت دارند.

اما واقعیت این است که حتی برای کسانی که در این حوزه‌ها کار و تحصیل کرده‌اند، گاهی تفاوت بین این عناوین روشن نیست.

شرکت‌ها در استخدام هر کدام از این عناوین شغلی اهداف متفاوتی را دنبال می‌کند و دانستن تعریف شغلی و مهارت‌های مورد نیاز هر کدام می‌تواند در تعیین سرنوشت و مسیر شغلی هر فرد تاثیر بسزایی بگذارد. پس بدون مقدمه بیشتر نگاهی به تفاوت‌های آن‌ها داریم.

کدنویس‌ها

کدنویس‌ها برنامه‌نویس‌های کم‌تجربه‌تری هستند که دانش الگوریتمی برنامه‌نویس‌ها و توسعه‌دهنده‌ها را ندارند. این افراد اغلب در یک زبان برنامه‌نویسی مهارت دارند و برای نوشتن کدهای بدون پیچیدگی منطقی مناسب هستند. البته این عنوان برای بعضی‌ها چندان جالب نیست به همین دلیل به جای آن از عبارت‌های «برنامه‌نویس جونیور» یا «توسعه‌دهنده جونیور» استفاده می‌کنند.

برنامه‌نویس‌ها و توسعه‌دهنده‌ها

این دو عنوان به طور معمول به جای یکدیگر و با یک معنی استفاده می‌شوند. برنامه‌نویس‌ها و توسعه‌دهنده‌ها کدنویس‌ها باتجربه‌تر و آموزش‌دیده‌ای هستند که تفکر حل مسئله در آن‌ها نهادینه شده است. این افراد به طور فعال در مراحل مختلف پروژه‌ها مانند مستندسازی و طراحی نرم‌افزار مشارکت دارند و برای چالش‌های گوناگون راهکار ارائه می‌دهند.

مهندس‌های نرم‌افزار

این گروه کدنویس‌های اعظم هستند که در چندین زبان برنامه‌نویسی تخصص و مهارت دارند. مهندس‌های نرم‌افزار با استفاده از دانش و مهارت خود معماری کلی نرم‌افزار را طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند و بر تمام زوایای آن نظارت دارند. موقعیت‌های شغلی مهندس نرم‌افزار به این معنا است که فرد مورد نظر باید یک توسعه‌دهنده با مدرک تخصصی معتبر، دارای دانش در زمینه مهندسی و قادر به طراحی یک سیستم باشد.

هر گردی گردو نیست

جدا از غیر متخصص‌هایی که فکر می‌کنند کار برنامه‌نویس‌ها و توسعه‌دهنده‌ها نصب ویندوز یا هک اینستاگرام است، برای ما که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنیم، دانستن تفاوت این عنوان‌های شغلی بسیار مهم است. نظر شما در مورد این تعریف‌ها چیست؟ شما در کدام گروه قرار می‌گیرید؟