اگر تا به حال نام API به گوشتان خورده اما ایده‌ای راجع به آن ندارید، این پست مخصوص شما است.

اگر تا به حال نام API به گوشتان خورده اما ایده‌ای راجع به آن ندارید، این پست مخصوص شما است.
به دانستن تاریخچه API علاقه‌مند هستید؟ این پست را بخوانید تا متوجه شوی...