تبعیض (دانگال)

فیلم دانگال، یه فیلم جذاب تابوشکن راجع‌به کشتی زنان. یه فیلم هندی، هندی که انقدر از لحاظ فرهنگی و خیلی چیزای دیگه، پایین می‌دونیمش داره سیر صعودی فرهنگ رو توی خودش جای میده. اون از فیلم قشنگ پدمن و این از این. اما متاسفانه توی ایران از کشتی زنان حتی حرفم زده نمی‌شه، چه برسه به عمل.
فیلم فوق‌العاده بود و غرور آمیز، طوری که منو یاد خواهران منصوریان می‌نداخت، الهه‌ای که با چشم و چال داغون، خونی، در کل وضعیت ترکیده و وخیم مدال طلا آورد و حتی تلویزیون ما افتخار نداد پخشش کنه.
خواهرانی که با شرایط سخت‌تری نسبت به این فیلم که واقعی هم بود، از گیتا و بابیتا بهتر ظاهر شد. خواهرانی که بدون پدر، با بی‌پولی و اما تلاش بی‌وقفه تونستن بهترین باشن...و انقدر بخشنده.

به قول دانگال که می‌گفت:
- تو فردا فقط با یه نفر مبارزه نمی‌کنی، تو قراره باعث افتخار همه‌ی زنان هند بشی، حتی اونی که توی خونه زندانیه، حتی اون زنی که ازدواج کرده و بچه داره و نتونسته به آرزوهاش برسه!

می‌خوام بگم دخترا؛ همه چیز ازدواج نیست، که البته ازدواج هم چیز بدی نیست! بزرگ‌تر فکر کنیم.