مغز کثیفتون رو لیف بکشید !

یه بار همه بچه های کوچیک فامیل داشتن باهم عمو زنجیر باف بازی میکردن و دست هم رو گرفته بودن؛
یکی از جنسیت زده‌ترین افراد جمع بلند شد و دخترا رو از پسرا جدا کرد!
با اخم بهشون گفت: دخترا و پسرا که باهم بازی نمیکنن!
تلاش میکنید با افکار مزخرفتون مغز بچه‌های کوچیک رو هرجوری که میتونید شست و شو بدید!
مگه چی میشه جنسیت دوست‌های ما با ما متفاوت باشه، که تو با این مغز فاسدت چرت و پرت تو مغز بچه های کوچیک میکنی؟
من مطمئنم افکار اون بچه‌های کوچیک خیلی پاک‌تر افکار توی جنسیت زدست!

صدای زن

اینجا قراره از فمینیسم و برابری گفته بشه. به قول شجاعزن:اینجا جای توئه،تویی که مثل من یه زنی.

فمینیستی؟