قطار منچستر به لندن - مبدا فقر و تنگ دستی، مقصد ثروت و شهرت

قطار منچستر به لندن - مبدا فقر و تنگ دستی، مقصد ثروت و شهرت
جوآن رولینگ، 31 جولای 1965 در کشور انگلستان زاده شد؛ پدرش مهندس و مادر...