بازار چهل میلیونی؛ تحلیلی بر گزارش سال 97 کافه بازار

بازار چهل میلیونی؛ تحلیلی بر گزارش سال 97 کافه بازار
با انتشار گزارش سالانه کافه بازار، با ارقام گل درشتی مواجه شدیم که این...