یوزپلنگ در مسابقات سگ‌دوانی

در تصویر بالا درس بزرگی نهفته است حتی اگر واقعاً اتفاق نیفتاده باشد!

فردی که کارش برگزاری مسابقات سرعت سگ‌ها بود، برای تنوع یک یوزپلنگ را به مسابقه آورد؛ ولی با کمال تعجب در هنگام مسابقه یوزپلنگ از جایش تکان نخورد و سگ‌ها با تمام توان می‌دویدند...
یوزپلنگ فقط نگاه می‌کرد.
وقتی از این فرد پرسیدند پس چرا یوزپلنگ در مسابقه شرکت نکرد؛ پاسخ جالبی داد:

گاهی تلاش برای اینکه ثابت کنی تو بهترین هستی توهین به خودت است!

همیشه و همه‌جا لازم نیست خودت را به همه ثابت کنی.
گاه سکوت بهترین پاسخ است.
اگر اطمینان داری که راه درست را انتخاب کردی، به راهت ادامه بده؛ مهم نیست دیگران درباره‌ات چه فکری می‌کنند، لازم نیست مرتب خودت را اثبات کنی.

از صفحه فیسبوک «مهدی کیوان»