یوزپلنگ در مسابقات سگ‌دوانی

یوزپلنگ در مسابقات سگ‌دوانی
در تصویر بالا درس بزرگی نهفته است حتی اگر واقعاً اتفاق نیفتاده باشد!فر...