اگه از من بپرسن دوست داری چجوری ازدواج کنی؟! با قاطعیت میگم:سنتی!

اگه از من بپرسن دوست داری چجوری ازدواج کنی؟! با قاطعیت میگم:سنتی!
اگه از من بپرسن دوست داری چجوری ازدواج کنی؟! با قاطعیت میگم:سنتی!


اگه از من بپرسن دوست داری چجوری ازدواج کنی؟! با قاطعیت میگم:سنتی! اما دلم اینو نمیخواد اینو نمیگه... دلم میگه،زندگی هیجان میخواد! باید یکی باشه واسه رسیدنش به تو خودشو زده باشه به اب و اتیش...
باید بفهمی چند مَرده حلاجه...
میدونی باید قبل ازدواج قلبت واسه یکی خیلی تندِ تند بتپه!
باید یه جوری بخوایش انگار دیگه ادم نیس تو دنیا!
باید یکی باشه شعرهای شاملو و فاضلُ بریزی تو رگ هاش...
اهنگای چاووشی رو توی لحن صداش...
عکسای دونفره رو پر از عطر موهاش...
باید یکی باشه دیر برسه،نگرانش شی... چشماشو ببینی،تشنه رسیدنش شی... درد بکشه تا درمون شی... قهر بشه، تا نازکشیدنو بلد شی... میدونی آدم باید خاطرش جمع باشه! از اینکه یه جایی یه نفر،توی یادته... منتظرته... واسه خوشبختیت میجنگه.... ازدواج سنتی مثل یه لقمه اماده اس! عاقل و منطقی و منسجم... اما عشق اون چیزی که همونقدر که دوندگی داره دیونگی داره... اگه از من بپرسن،چجوری دوست داری ازدواج کنی؟!
میگم:با کسی عین خودم!عاشق! اخه مگه ندیدی میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید...