هوش مصنوعی در منابع انسانی - قسمت اول

مقدمههوش مصنوعی داره شیوه‌ی انجام عملیات و رسیدن به اهداف استراتژیک رو...