کارشناس ارشد بازاریابی ، علاقه‌مند به برنامه نویسی و جوجیتسو << اهل کرمان همه آسوده و فارغ ز بلا >>