دیتا تایپ ها در سی شارپ

مشاهده مقاله دیتاتایپ ها در سی شارپ در سایت آموزش رایگان برنامه نویسی نو نویسان

دیتاتایپ ها در سی شارپ
دیتاتایپ ها در سی شارپ


داده های ثابت

به داده هایے که در طول اجراے برنامه تغییر نمے کنند و یڪ مقدار ثابت را در خود ذخیره مے کنند داده هاے ثابت می گویند.

داده های متغیر

به دیتا تایپ ها و داده هایے که در طول اجراے برنامه تغییر میکنند داده ها یا دیتا تایپ هاے متغیر میگویند.

حالامے خواهیم درباره ے انواع داده هاے متغیر صحبت کنیم.

byte

اولین دیتا تایپ byte مے باشد
این نوع داده ے رقمے 8 بیت را مے تواند اشغال میکند و اعدادے بین (0)تا (+255)را در خودش جاے مے دهد.

Sbyte

دیتا تایپ بعدی Sbyte مے باشد

این داده هم شبیه byte مے تواند 8 بیت را اشغال کند و اعداد صحیح بین (129-)تا (127+)را در خود جاے مے دهد.

Short:

دیتا تایپ بعدی Sbyte مے باشد

این داده 2 برابر دو دیتاتایپ بالا یعنی 16 بیت را اشغال می کند و اعداد بین (32768+)تا(32768-) را در خود جای می دهد

int

یکی از مهم ترین دیتاتایپی که با آن زیاد کار داریم int می باشد.
این نوع دیتاتایپ رقمی هم 2 برابر داده ی short یعنی 32 بیت را اشغال می کند و بین دو بازه ی عددی (۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸-) و (۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸+) می تواند در خود ذخیره کند.
از این داده ی عددی بسیار در زبان سی شارپ استفاده می شود و می توان گفت یکی از مهم ترین دیتا تایپ ها می باشد.

برای مثال ممکن است وارد سایتی بشید و برای خرید از آن سایت اقدام کنید و لازم باشه که کد ملی وارد کنید این نوع دیتا تایپ اینجا استفاده میشود و قابلیت این رو به شما میده که فقط عدد وارد کنید که در خیلی جاها کاربر داره

uint

یکی دیگر از داده ها uint می باشد

این دیتا تایپ هم دقیقا مانند دیتا تایپ int می تواند 32 بیت را اشغال کند و اعدادی بین 0 تا (۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵±) را می تواند ذخیره کند.

long

داده ی بعدی long می باشد
یکی دیگر از داده ها long می باشد که 2 برابر داده ی uint یعنی 64 بیت را می تواند اشغال کند.
این داده اعداد بین (۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۸-) و (۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۸+) را تشکیل و در خود ذخیره می کند.

ulong

داده یا دیتاتایپ بعدی ulong می باشد
این دیتاتایپ هم دقیقا مثل long یعنی 64 بیت را اشغال می کند و اعدادی بین 0 تا (۱۸۴۴۶۷۴۴۰۷۳۷۰۹۵۵۱۶۱۵) را در خود ذخیره می کند.

float

داده ی بعدی که می خواهیم آن را توضیح دهیم float هست
این دیتا تایپ یا داده نصف داده ی بالا یعنی 32 بیت را اشغال می کندو اعدادی در بین (۳.۴۰۲۸۲۳e۳۸-) و (+۳.۴۰۲۸۲۳e۳۸) در خود جای می دهد.

double

دیتا تایپ بعدی double می باشد که دقت در آن مهم نیست.
این نوع دیتاتایپ رقمی نجومی یعنی 64 بیت را اشغال می کند و اعدادی اعشاری بین (۱.۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲۳۰۸-) و (+۱.۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲۳۰۸) در خود جای می دهد

برای مثال در سایتی وارد شدید که باید نمره خود را ثبت کنید و نمره شما اعشاری هستش کاربرد double در اینجا هستش که قابلیت نوشتن اعداد اعشاری را نیز برای شما باز میکند.

string

این نوع دیتاتایپ بسیار کاربرد دارد و شما میتوانید در آن حروف هارو وارد کنید برای مثال فرض کنید که قصد ثبت نام در سایتی را دارید و باید نام کاربری انتخاب کنید که اینجا نام کاربری یک رشته است پس string برای گرفتن نام کاربری میتواند مفید باشد که برای امنیت بیشتر میتوانید حتی رمز عبور هم تبدیل به رشته کنید تا کسی به آن دسترسی نداشته باشد

bool

دیتا تایپ bool هم کاربرد های بسیار زیادی دارد که فقط دو قسمت را در خود نگه میدارد true و false یعنی درست یا غلط بزارید مثالی بزنم کاربری قصد ورود به سایتی دارد و اطلاعات خود را در بخش ورود وارد میکند اینجا سایت بررسی میکند که آیا کاربر از قبل حساب داشته یا نه اگه جواب true یا درست باشه کاربر با موفقیت وارد سایت میشه در غیر این صورت نمیتونه وارد سایت بشه