کدفرند یک پلتفرم آموزشی رایگان ساده و در عین حال کابردی برای کسانی است که تازه قدم به دنیای برنامه نویسی و کسب و کار گذاشته اند


پست‌های کدفرند(دوست برنامه نویس من) در

انتشارات روزمرگی های کُدِر گایز