پایان ترجمه‌ی‌ تدریجی کتاب Eloquent JavaScript، جاوااسکریپت شیوا

پایان ترجمه‌ی‌ تدریجی کتاب Eloquent JavaScript، جاوااسکریپت شیوا
خب دوستان به پایان ترجمه‌ی تدریجی کتاب Eloquent JavaScript رسیدیم ?