چطور در دنیای پرهیاهوی امروزی، زندگی کنیم؟

وبینار قرن دیجیتال و تحول سبک زندگی

دنیای دیجیتال، رفتارهای جدید زیادی را به زندگی ما آدم‌ها اضافه کرد. ولی ما نمی‌دونیم که چطور با آن‌ها رفتار بهتری داشته باشیم تا آسیب نبینیم و روح خودمان را در آرامش نگهداریم. اگر ته دل هرکدوم از آدم‌های اطراف‌مان را ببینیم، آرامش تنها کلمه کلیدی است که بین همه ما تکرار می‌شه.

جواد فراهانی مسیرهای مختلف زیادی را در زندگی‌اش گذرونده، کتاب‌ها، دوره‌ها و منابع متنوعی را در زمینه بهترین سبک زندگی دنبال کرده. درنهایت به اینجا رسیده که هیچ‌چیز مهم‌تر از سلامت روحی و جسمی هر فرد نیست... پس باید براش وقت گذاشت و ارزش قائل شد.

او که مدیرعامل پلتفرم ریکاب و کوچ رشد فردی است در وبینار «قرن دیجیتال و تحول سبک زندگی» برای ما درباره مباحث زیر صحبت می‌کنه:

  • شرایط زندگی در عصر دیجیتال
  • مخاطرات محیط کار
  • بهترین رویکردها برای سلامت روان و جسم
  • روتین‌های برتر دنیا برای یک زندگی سالم
  • برنامه‌ریزی و رشد

در این وبینار قراره باهم یاد بگیریم که با تمام مشغله‌های زندگی‌مان، در آرامش و سلامت زندگی کنیم.

https://eseminar.tv/wb31573