دستیار یک اکستنشن فارسی و ایرانی برای کروم شماست که می‌تواند زندگی دیجیتال شما را راحت تر کند.