نخستین عکس واقعی از افق رویداد سیاهچاله!

نخستین عکس از افق رویداد سیاهچاله مرکزی مسیه ۸۷ لحظاتی پیش منتشر شد!

شما هم اکنون میتوانید این کنفرانس را به طور زنده از طریق یوتیوب در همین صفحه مشاهده فرمایید.

https://www.youtube.com/watch?v=Dr20f19czeE&feature=share