تغییر رشته بدم برنامه نویس بشم؟!

تغییر رشته بدم برنامه نویس بشم؟!
تا حالا به این موضوع فکر کردید تغییر رشته بدید برید مهندسی کامپیوتر یا...