داکر رجیستری چیست؟

داکر رجیستری چیست؟
داکر رجیستری چیست؟داکر رجیستری فضای ذخیره سازی ایمیج‎های داکری می‎باشد...