گرفتن خروجی iOS بدون حساب دولوپر 100 دلاری (مناسب برای اناردونی و سیب اپ)

گرفتن خروجی iOS بدون حساب دولوپر 100 دلاری (مناسب برای اناردونی و سیب اپ)
مطلبی پیرامون گرفتن خروجی iOS جهت انتشار در اناردونی و سیب اپ