یک عدد عظیم عاطفی هستم دانشجوی سال آخر کامپیوتر , عاشق کامپیوتر و بازی ها شوتر . کمی عجولم و دوس دارم همه چی رو خیلی سریع یاد بگیرم و درست کنم . https://www.linkedin.com/in/azimatefi