برنامه ریزی برای سفر بدون اینترنت واقعا سخته !

قرار بود که اول آذر یک سفر کاری و تفریحی به مدت حدود 10 روز به جنوب کش...