ویژگی های جدید لاراول ۸

ویژگی های جدید لاراول ۸
تو این پست برخی از مهم ترین ویژگی هایی که توی لاراول نسخه ی ۸ اضافه شد...