ما چند نفر که مثلا مهندسیم ولی بیشتر دوست داریم در مورد، ماشین‌ها، آشپزی و کیک‌پزی، کمپ و دوچرخه‌سواری و یا زندگی و شعر و حتی آدم فضاییها بنویسیم... با ما باشید ; )