سال نو مبارک!؟

سال نو مبارک!؟
پیشنهاد هایی برای گذراندن تعطیلات در روزهای سوگواری