این افراد انتشارات برنامه نویس موفق :) را دنبال می‌کنند:

naderi founder | نادری فاندر
دانشجوی ارشد دانش شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد. کتابدار و مشاور اطلاعاتی در یک کتابخانه عمومی. خلاق. ایده پرداز. پژوهشگر. ورزشکار. شاد. عاشق خودکاوی. در پی معنای زندگی.خانم دکتر بعد از این!
چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا؛ زیرا از آن کم دیده‌ای، من صدصفت گردیده‌ام
متولد هشتاد - توسعه دهنده وب http://github.com/blackestwhite
یک ممد.....