فارق التحصیل حقوق .علاقه مند به نویسندگی .نوازندگی دف و خیاطی