پیست بین چیست؟ (+ راهنمای استفاده)

پیست بین چیست؟ (+ راهنمای استفاده)
در این نوشته تعریفی از pastebin ارائه کرده ام، همچنین یک ویدیوی آموزشی...