لندین و لندیک کدومشون برام راحت تر بود؟!


خوب خودمم نمیدونم...شاید باید بیشتر از کلاس جذاب و هیجان انگیزه جناب طالبی جان بگذره به جواب سوالم برسم.
حالا می خوام راجب تفاوتاشون که اتفاقا تمرین کلاس دوره دیجیتال مارکتینگ هم هست صحبت کنم.
اول از اینجا می‌خوام شروع کنم، لندینگ پیج راحت‌تر بگم همون صفحه اول یا و یا صفحه ورود است که یکی از مفیدترین ابرازهایی است که موقع‌هایی که می خوایم کمپین بریم برای افزایش لید و یا فروش بیشتر خیلی مورد استفاده قرار می‌گیره.
تفاوت لندین و لندیک:
-ثبت نام لندین و لندیک آسون و راحت بودند.
-استفاده رایگان
-لندین استفاده رایگانش ۷ روزه بود
ولی لندیک ۱۴ روزه
_من به شخصه UI (طراحی رابط کاربری)لندین رو بیشتر دوست داشتم یه جورایی انگار مرتب تر و تمیزتر بود.
-یه اتفاق جالبی که افتاد و خیلی برام ارزشمند بود از پشتیبانی سایت لندین با من تماس گرفتن و در مورد -سایتشون سوال کردن این یه حس اعتمادسازی بهم دست داد.
و اما نتیجه گیری
همون طور که گفتم این نظر شخصی من هم لندین و هم لندیک برام جالب و مفید بودن اما من با لندین بیشتر ارتباط بر قرار کردم و بیشتر دوسش داشتم.
اینا تمرین کلاسی دوره دیجیتال مارکتینگ جناب آقای عادل طالبی است و همه این ها نظر شخصیه من.