روش های افزایش مشارکت در جلسات و کلاسهای مجازی

روش های افزایش مشارکت در جلسات و کلاسهای مجازی
این روز ها، وسط جلسه یا کلاس مجازی، جلب توجه دیگران خیلی سخت شده، همین...