وقتی می‌گوییم «استارت‌آپ» دقیقا از چه چیزی صحبت می‌کنیم؟

وقتی می‌گوییم «استارت‌آپ» دقیقا از چه چیزی صحبت می‌کنیم؟
یک کسب و کار سنتی مثلا بقالی محله را تصور کنید. اگر صاحب این بقالی...