به دنبال یک نیروی فروش خوب! ( قسمت دوم )

به دنبال یک نیروی فروش خوب! ( قسمت دوم )
همان طور که در قسمت اول خواندید نکته طلایی فراموش شده در کار و کسب ما...