تو متفاوتی دوست من!

https://www.aparat.com/v/k67VX

حتما پست را با آهنگ بالا بخوانید.


وقتی برای اولین بار مسابقات آزمایشگاه کلی تلاش کردم و هیچ مقامی نیاوردم گریه نکردم. بغضم نکردم. ناراحتم نشدم.

دلیلشم مشخص بود : وقتی که درستش این بود که با کاغذ صافی آب رو تصفیه می کردیم. من کاغذ صافی رو آتیش زدم و با روپوشم یک چیزی شبیه فیلتر کربن درست کردم.

یا توی چکیده مقاله ای جای گزافه گویی های متعدد نوشتم :

بگذارید هم من و هم شما وقتمان را صرف چیزی کنیم که ارزش خواندن داشته باشد : یعنی متن اصلی!


دوست خوبم

من مطمئنم تو هم متفاوتی!

مطمئنم جای اینکه وقتت را پای چیزهای مزخرف بذاری ، دوست داری آن را به شکل ارزشمندی خرج کنی!

به جای اینکه درگیر مشغله های الکی زندگی باشی به چیز های مهمش فکر می کنی.

تو متفاوتی دوست خوبم چون به اهداف والا فکر می کنی.

وقتی همه خوابیدن تو بیداری یا بیدار میشی.

اونها متفاوت نیستن. اونها کتاب نمی خونن. اونها زندگی رو نمی فهمن. اونها...اصلا اونها کی هستن ؟؟

تا به حال با خودت فکر کردی اونا کی اند ؟

همونایی که برای زندگی قانون می نویسن. همونایی که مافیای زندگی ما هستند. همونایی که قرار دور بره مارو بگیرن و خرخرمون رو بجون.

تو جز اونها نیستی.

این جاست که تنها میشی دوست من.

تنها تر از همه دنیا....

انگار همه دنیا ول کردنت یک گوشه تا بمیری.

ولت کردن ؟

خودت بهتر از من میدونی که اون ها تو رو ول نکردن. این تو بودی که اونها رو ول کردی. این تو بودی که انتخاب کردی متفاوت باشی. تو نبودی ؟

اونها همینو میخوان.

که پژمرده بشی. که افسرده بشی. که دلتنگ بشی. که خسته بشی. که گرسنه بشی.

اونها اینو میخوان تا بعدش بابت فروش تشویق و تایید، بهت سوار بشن.

ولی تو متفاوتی دوست من.

همشون بعدا بهت به دروغ خواهند گفت : مردن توی جمع بهتر از مردن توی تنهاییه

ولی دردش اینه که چند روز بعد مردنت به زندگی عادیشون ادامه میدن. اون موقع است که فهمیدی حس تعلق رو باهزینه گزافی ازشون خریدی.....


خودتو گول نزن دوست من

اونها همیشه میخواستن کارمندشون بشی. هر چقدر کارمند بیشتر سود شرکتشون بالاتر.

اونها تجمل گرایی میسازن که بهشون حرص و رشک ببری تا محصولاتشون فروش بره.

اونها چیز های پاره و پوره و بدرد نخورشون رو مد میکنن تا توهم دیده شدن تو رو فرا بگیره.

اونا کنکور رو میسازن تا کتاب و اقلامشون رو بخری.

اونهابانک های بزرگ میزنن که پول هاتو بدزدن!

اونها بعدا از همینا فیلم میسازن تا سرگرمت کنن و با طبیعی کردن این مسائل بهت بخندن در صورتی که لب خودتم خندانه.

اما خودت میدونی ، تو متفاوتی دوست من

مبادا جز لشکر و تیمشون بشی دوست من

مبادا از تنهایی وارد بحث هاشون بشی.

مبادا مدیون چند تاچیز تجمل گرایی بشی.

نکنه یه وقت از فقیری تشویق راهی در خونه شون بشی.

نباشه یه وقت عزت رو پشت در خونشون جا بذاری !!

این نظام میخواد مصرف کننده و معتاد وسایلشون بشی تا بتونن ازت استفاده کنن. دقیقا مثل یک سیستم مواد فروشی.


تو متفاوتی دوست من

من میدونم متفاوتی چون هنوزم دلیل برای زندگی کردن وجود داره !

من میدونم هنوزم بوی خاک نم خورده باعث خوشحالیت میشه !

هنوزم صدای گنجشکای اول صبح گوشت رو نوازش میکنه.

هنوزم دیدن زیبایی و نظم یک گل میتونه خوشحالت کنه !

هنوزم مهربونی در حق دیگران روزت رو میسازه.

تو متفاوتی چون میدونی بخشیدن و خوبی به دیگران حالت رو بهتر میکنه.

هنوزم باد خنک کوهستان میتونه دلگرمیت باشه.

خوندن یک تیکه از کتاب دوست داشتنی میتونه حس حال خوبی بهت بده .

خوردن یک لیوان چای یا قهوه میتونه حالت رو بهتر کنه.

تو چیزیت نیست دوست من

تو فقط متفاوتی....


حسن ختام

من كسی نيستم. تو كيستی؟ اگر تو همانند من، كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.
-امیلی دیکنسون


https://virgool.io/penpal/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-li76zk3wnoaj?source=grid_footer_post-----1-44