معنی شعر درس پیدای پنهان فارسی نهم

معنی شعر درس پیدای پنهان فارسی نهم
معنی شعر درس پیدای پنهان فارسی نهم


جهان،‌ جمله، فروغ روی حق دان *** حق اندر وی ز پیدایی است، پنهان

تمام جهان هستی نوری از انوار خداوند است و نور خداوند تمام دنیا را فرا گرفته است اما خداوند آنقدر آشکار است که از شدت پیدایی، پنهان به نظر می‌رسد. (دیده نمی‌شود)

می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب