معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم

معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم
معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم


کودکان سنگ

دنیا را خیره کردند

با آنکه در دستانشان جز سنگ نبود

چونان مشعل‌ها درخشیدند

و چونان بشارت از راه رسیدند

ایستادگی کردند، خروشیدند و شهید شدند.

دنیا را شگفت زده کردند با اینکه در دست‌هایشان به جز سنگ چیز دیگری نبود. مثل چراغدان‌ها درخشیدند و مثل مژدگانی از راه رسیدند. استقامت کردند و فریاد زدند و شهید شدند.

آه، ای لشکریان خیانت‌ها و مزدوری‌ها!

هر قدر هم که تاریخ درنگ کند

به زودی، کودکان سنگ،‌ ویران‌تان خواهند کرد!

آه ای سپاه خائن‌ها و مزدور‌ها، هر چقدر هم تاریخ صبر و تأمل کند، به زودی کودکان فلسطین سنگ‌بارانتان می‌کنند و نابود می‌شوید.

ای دانش آموزان غزه!

به ما بیاموزید

که چگونه سنگ در دستان کودکان،

حماسه می‌آفریند؟

ای دانش‌آموزان غزه! به ما یاد بدهید که چگونه سنگ در دست‌های کودکان، شجاعت خلق می‌کند؟

ای فرزندان غزه!

با تمام توانتان بتازید و

در راهتان استوار بمانید

در گستره نبردهاتان پیش بروید.

ای فرزندان غزه! با تمام قدرتتان با دشمن بجنگید و در راهتان محکم بمانید و در میدان نبرد جلو بروید و پیشروی کنید.

ای دوستان کوچک ما، سلام!

برای چیدن زیتون مهیا باشید!

در لحظه‌هایی که درختان زیتون، بارور می‌شوند

و وطنی زاده می‌شود در چشم‌ها

و افقی دیگر نمایان،

چهره قدس، درخشان و

رخساره فلسطین پرفروغ و تابان می‌شود.

سلام ای دوستان کوچک ما! برای زندگی در صلح و صفا آماده باشید. وقتی که درختان زیتون به ثمر می‌نشینند ملتی به دنیا می‌آید و جهانی تازه آشکار می‌شود و چهره قدس و فلسطین نورانی می‌شود.

معنی لغات شعر کودکان سنگ:

بشارت: مژده

مزدور: اجیر و مزدگیر

گستره: میدان

رخساره: صورت و چهره

پرفروغ: تابناک


می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب