اشتباهات رایج باسوادها (24): آسیاب بادی وجود ندارد!

بله، درست شنیدید!
چیزی به نام آسیاب بادی وجود ندارد و این هیچ ربطی هم به توهمات مالیخولیایی «دن کیشوت» ندارد!

واژه‌ی «آسیاب» از ترکیب دو واژه‌ی «آس» و «آب» ساخته شده است.
بخش نخست آن یعنی «آس» از ریشه‌ای هندواروپایی به معنی «سنگ» است که در واژه STONE انگلیسی هم دیده می‌شود.

بنابراین آسیاب تنها به این گونه از آسیا یعنی وسیله‌ای برای آرد کردن غلات با کمک نیروی آب گفته می‌شود:

گونه‌های دیگری از آسیا نیز وجود دارد، مثلاً آسیای دستی که به آن «دستاس» (دست+آس) گفته می‌شود:

و همچنین آسیای بادی که به آن «آسباد» نیز می‌گویند و بلای جان «دن کیشوت» بخت‌برگشته شده بود!

«خرآس» نیز آسیایی است که با حرکت چهارپایان به گرد یک محور کار می‌کند و امروزه بیشتر نمادی است برای نمایش روزمرگی زندگی ما انسان‌ها!

آسیای برقی هم که دیگر گفتن ندارد! آسیایی است که با نیروی برق کار می‌کند و طبعاً به کار بردن آسیاب برقی به جای آن، یعنی آسیای آبیِ برقی ترکیبی نادرست و خنده‌دار است که البته بسیار مصطلح شده و به کار می‌رود!