برنامه‌نویس، نِردی‌گیک، علاقه‌مند به تکنولوژی، نجوم و فیزیک