مرزهایی که بودنشان بهتر از نبودشان است

تعیین مرزهای شخصی از جمله مهم‌ترین عوامل استحکام و اطمینان از وجود احترامی متقابل در روابط اجتماعی به شمار می‌رود. مرزهای شخصی همان محدوده‌ای است که انسان‌ها برای خودشان تعریف می‌کنند تا رفتارهای اطرافیان خود را قابل قبول تلقی کنند. همین مرزهای وجودی هستند که حیطه سوءاستفاده‌های مختلف و تفاوت میان طنز و توهین را مشخص می‌کنند.

اهمیت تعیین مرزها در روابط بین فردی

اگر شما نیز در زمره افرادی هستید که به طور معمول از رفتارهای اطرافیان خود ناراحت شده یا احساس می‌کنید که آن‌ها از حسن نیت شما سوءاستفاده می‌کنند، شاید وقت آن است که مرزهای خود را با وضوح بیش‌تری برای آن‌ها تعیین کنید. وجود مرزهای نامشخص، آسیب پذیری شما را بیش‌تر کرده و احتمال دست کم گرفته شدن یا لطمه دیدن از سایرین را نیز افزایش خواهد داد.

تعیین مرز و حد و حدود به معنای آن است که شما برای خودتان احترام قائل هستید. به این ترتیب، به طرف مقابل خود این پیام را انتقال خواهید داد که خود را شایسته رفتاری محترمانه می‌دانید. تعیین مرزهای وجودی به اطرافیان شما کمک خواهد کرد که قلمرو شخصیتی شما را شناخته و به خوبی متوجه شوند که تا کجا اجازه پیشروی داشته و در کدام نقطه باید متوقف شوند. این امر از برقراری روابط مخرب و نزدیک شدن به افرادی که مقاصد خیرخواهانه چندانی در سر ندارند جلوگیری خواهد کرد.

تعیین مرز و حد و حدود به معنای آن است که شما برای خودتان احترام قائل هستید
تعیین مرز و حد و حدود به معنای آن است که شما برای خودتان احترام قائل هستید

روش تعیین مرزهای شخصی

بهتر است ابتدا زمانی را برای فکر کردن در نظر بگیرید.

  • افراد مهم و تأثیر گذار زندگی خود را مشخص کنید.
  • نام اشخاص مهمی را یادداشت کنید که در روابط فردی احساس خوبی را به شما منتقل نمی‌کنند.
  • مشکل خود را با فرد مورد نظر به دقت