چگونه از چرخه تکرار و اضطراب روزهای قرنطینه خلاص شویم؟

چگونه از چرخه تکرار و اضطراب روزهای قرنطینه خلاص شویم؟
در روزهای قرنطینه، تهدیدات وحشت‌آور بیماری کرونا، سختی‌های زندگی، مشکل...