از قهرمان تا مردمان

مطلبی از یک قهرمان را از سایت تسنیم خوندم که حیفم اومد ساکت از کنارش بگذرم

یک عاشقانه بود آرام و متفاوت از زندگی خانواده‌های جانبازان

پارسال از طریق دوست بزرگوارم حاج سعید عاکف، سعادتی پیش آمد که دیداری داشته باشم با جانبازی که ۳۴ سال ویلچرنشین است، آقای غلامحسن صفایی برایمان تعریف کرد که 34 سال است لحظه ای (و روی این لحظه ها؛ تاکید داشت) نبوده که بدنش بدون درد باشد. هیچ مسکنی هم نتوانسته این لحظه را برایش ارمغان بیاورد.

این مجاهد برایمان گفت، تازه بعد از جنگ فهمیدیم چرا تعداد جانبازان ما از شهدا بیشتر بوده، درسته که ضعف تجهیزات نظامی یک دلیل آن بوده، اما دلیل اصلی آن این بوده که دشمن، تلاش زیادی داشته که بجای شهید شدن نیروهای ایرانی آنها را درگیر قطع نخاع و مجروحیتهای شدید کند و برای اینکار به سربازان عراقی دیکته شده بود که تا جای ممکن به جای گلوله تفنگ از گلوله تانک و خمپاره و آر پی جی 7 استفاده کنند تا بجای کشتن، قطع نخاع کند تا هم جامعه و هم خانواده سالها درگیر ان باشند و هزینه زیادی متحمل شوند.

بر گردیم سر حرف صادق، تلخ و دردناک این قهرمان.

این مجاهد 34 سال است لحظه ای بدون درد نداشته و اونوقت عده ای بی درد کشور را به هم می ریزند با این شعار که: زن فحشا هرزگی.

ما ملت امام حسینیم

به ولله قسم که تک تک افرادی که در این مسیر قدم از قدم برداشتند باید جواب شهدا و این جانبازان پر از درد را بدهند.

اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله

و مطمئن باشند منظور از این دعای پر ارزش عاشوری علاوه بر لعن همه کسانی که در ماجرای کربلا نقش داشتند، چه آنها که با امام حسین جنگیدند و چه آنهایی که برای کشتنش، با یزید بیعت کردند و چه کسانی که آنها را مشایعت(همراهی و حمایت) و متابعت کردند؛ لعن تمام آنهایی هم که در این روزها چه زبانی و چه رفتاری با ملت امام حسین جنگیدند و اغتشاش کردند نیز مخاطب این دعای شریف هستند.

و توصیه، اکید می کنم اگر شما خواسته یا ناخواسته در این مسیر قدم برداشتید و پشیمان هم نیستید، بعد از این هرگز هرگز و هرگز زیارت عاشورا را نخوانید و الا آینه وار این نفرین زودتر از آنچه که فکرش را بکنید دامن تان را خواهد گرفت، هرچند گریزی از آن نیست.

قابل توجه تمام کسانی که در این روزها چه زبانی و چه رفتاری با ملت امام حسین جنگیدند و اغتشاش کردند
قابل توجه تمام کسانی که در این روزها چه زبانی و چه رفتاری با ملت امام حسین جنگیدند و اغتشاش کردند