مضحک است که بخواهی توضیحی برای پروفایلت تو حداکثر ۲۰۰ کاراکتر بنویسی.پیشنهاد می کنم مطالبم را بخونی تا با روحیه ام آشنا شوی.....