کی‌روش به بازیکنان تیم ملی: متعهد باشید و برای قهرمان شدن هزینه بپردازید

سرمربی پرتقالی تیم ملی ایران هم متوجه ایراد کار بازیکنانش شد یعنی:

عدم تعهد و زیر بار مسئولیت رفتن تیم ملی فوتبال

پیام اینستاگرامی دیروز کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به شرح زیر است:

«در فوتبال ما نمی‌توانیم وقت‌مان را با بهانه آوردن و مقصر جلوه دادن دیگران هدر دهیم. باید مسئولیت‌های‌مان را بپذیریم، متواضع باشیم و قدرتمند برای ایستادن در کنار یکدیگر به وقت ناکامی‌ها و اشتباهات. در فوتبال، وظیفه ما این است که بازی کنیم و برای هواداران‌مان نتیجه بگیریم و شادی، لذت و افتخار را برای آنها و تیم‌مان به ارمغان بیاوریم. نباید اجازه دهیم که محبوبیتی ساده تمرکزمان را بگیرد یا نگران‌مان کند. به محبوبیت‌ کاذب توجه نکنید. برای بزرگ بودن، برای یک قهرمان حقیقی شدن و برای یک رهبر واقعی شدن باید هزینه هنگفتی بپردازید. مبادا فریب قهرمان شدن به بهایی ناچیز را بخورید. خدا فرصت و استعداد را در اختیارتان قرار داده تا در فوتبال این کار را انجام دهید، پس انجامش دهید. اگر از این استعداد استفاده نکنید، مرتکب جرم شده‌اید. از شهرت‌ برای اینکه خودتان باشید استفاده کنید و خودتان را برای تبدیل شدن به یک قهرمان حقیقی و یک الگو برای جامعه متعهد بدانید و کاری کنید که مردم، دوستان‌تان و اعضای خانواده‌های‌تان به شما افتخار کنند. در فوتبال هرچیزی جز این یعنی شکست و حسرت.»

اما هزینه ای که کیروش از آن صحبت می کند چه هزینه ای می باشد؟

تا پای جان برای ایران
تا پای جان برای ایران


اولا که به یک نکته کلیدی در فوتبال اشاره کرده اند که این حرف را شما فقط از زبان یک مربی فوق حرفه ای فوتبال می توانید بشنوید:

در فوتبال، وظیفه ما این است که بازی کنیم و برای هواداران‌مان نتیجه بگیریم و شادی، لذت و افتخار را برای آنها و تیم‌مان به ارمغان بیاوریم.

که به دل می نشیند و در پی آن گفته:

نباید اجازه دهیم که محبوبیتی ساده تمرکزمان را بگیرد یا نگران‌مان کند.

این محبوبیت ساده چیه؟

خیلی ساده است سرود نخواندن و عزیز شدن برای یک عده وطن فروش

آخ که باید حرفهای این مربی جسور را قاب گرفت و روی سردر فدراسیون های کشتی، فوتبال ساحلی، والیبال نشسته و الباقی فدراسیونها کوباند:

به محبوبیت‌ کاذب توجه نکنید. برای بزرگ بودن، برای یک قهرمان حقیقی شدن و برای یک رهبر واقعی شدن باید هزینه هنگفتی بپردازید.

نمی تونم ادامه بدهم والا، هی باید این خط واون خط را از متن پیام اینستاگرامی کی روش بردارم و توضیح واضحات بدهم

پس دیگه هیچی نمی گم مگر حرف آخر کیروش که:

خودتان را برای تبدیل شدن به یک قهرمان حقیقی و یک الگو برای جامعه متعهد بدانید و کاری کنید که مردم، دوستان‌تان و اعضای خانواده‌های‌تان به شما افتخار کنند. در فوتبال هرچیزی جز این یعنی شکست و حسرت

کیروش: متواضع باشیم و قدرتمند برای ایستادن در کنار یکدیگر به وقت ناکامی‌ها و اشتباهات.
کیروش: متواضع باشیم و قدرتمند برای ایستادن در کنار یکدیگر به وقت ناکامی‌ها و اشتباهات.