زبان روبی: اعداد صحیح و اعشاری

در این قسمت سعی داریم به اعداد صحیح یا اینتجر ها بپردازیم و توابع مهم آن را برسی کنیم.

اینتجر ها اعداد صحیح بین بازه منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت را شامل میشوند.

اینتجر ها تابع خاصی ندارند و میشه باهاشون جمع و ضرب و تقسیم و توان و این کارارو کرد. تابعی که شاید به کار بیاد تابع next هست که عدد بعدی رو برمیگردونه.


قسمت قبلی رو هم میتونید از لینک زیر مطالعه کنید:

https://virgool.io/@mfartoot14/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-jazn0dtagv8r
اعداد اعشاری:

اعداد اعشاری در روبی مانند دیگر زبان ها نوشته میشوندک در هنگام نوشتن اعداد اعشاری دقت کنید که بعد از نوشتن عدد اعشاری تابعی صدا نزنید که روبی در اینجا قاطی میکنه و ارور میده:

puts 3.14.to_i

تابع to_i:

این تابع که عدد اعشاری را به عدد صحیح تبدیل میکند قسمت اعشاری متغیر را حذف میکند هتی اگر قسمت اعشاریش از 0.5 هم بیشتر باشد.

تابع round:

این تابع قسمت اعشاری متغیر را گرد میکند. به صورتی که اگر قسمت اعشاری از 0.5 بزرگتر بود قسمت اعشاری را حذف میکند و مقدار متغیر را یک واحد افزایش میدهد یا اگر قسمت اعشاری از 0.5 کوچکتر بود حذفش میکند و عدد پشت اعشار را برمیگرداند.

تابع ceil:

این تابع قسمت اعشاری عدد را حذف کرده و مقدار متغیر را یک واحد می افزاید. یا به صورتی به سمت بالا گرد میکند.

تابع floor:

این تابع هم قسمت اعشار را حذف میکند و یا آنرا به سمت پایین گرد میکند. عملکرد این تابع شبیه تابع to_i هست و فرقی باهم ندارند.


در این قسمت هم توابع مهم را یاد گرفتیم و میریم سراغ قسمت بعد.

میتونید قسمت بعدی رو در لینک زیر مطالع کنید:

https://virgool.io/@mfartoot14/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-mqqa08msgrug


سپاس فراوان.