ابزار سئو برای لاروال - SEO Tools for Laravel

https://github.com/artesaos/seotools

این پکیج برای فریمورک Laravel 5+ و Lumen امکانات تکنیک های متداول سئو را فراهم می کند.

امکانات

  • تولید Meta tags برای Head
  • تولید OpenGraph tags برای Head
  • تولید Twitter Cards tags برای Head

نصب

برای نصب این پکیج و ویرایش خودکار فایل composer.json دستور زیر را می توانید اجرا کنید:

composer require artesaos/seotools