ابزار سئو برای لاروال - SEO Tools for Laravel

https://github.com/artesaos/seotools این پکیج برای فریمورک Laravel 5+...