چالش كتابخواني طاقچه: جايي كه خرچنگ ها آواز ميخوانند

اين يادداشت بخشي از داستان را لو ميدهد

براي من خيلي كم پيش اومده كه كتابي رو از روي اسم انتخاب كنم ولي آخرين انتخابم قبل از اين كتاب، خرس هاي رقصان بود كه بسيار از مطالعه اش راضي بودم. براي همين به اسم كتاب جايي كه خرچنگ ها آواز ميخوانند اعتماد كردم و براي چالش اسفند ماه كه مطالعه ي كتابي بود كه درطبيعت بگذرد انتخابش كردم و هيچ شناخت پيشيني از نويسنده و محتواي كتاب نداشتم. كتاب به اندازه خرس هاي رقصان قوي و جذاب نبود. من كتاب صوتيش رو گوش دادم و بنظرم داستاني بود كه يكبار شنيدنش ارزش دارد.

نويسندهي كتاب كه خود يك جانورشناس آمريكايي است به خوبي توانسته در رمان اول خود عشق و علاقه به طبيعت و زيستن با طبيعت را با داستاني انساني در هم آميزد و روايتي جذاب ارائه دهد.

جايي كه خرچنگ ها آواز ميخوانند كتابي است درباره‌ي يك مرداب و مردمانش. روايت داستان در نزديكي يك مرداب ميگذرد و زندگي دختري به نام كيا را روايت ميكند كه فرزند آخر خانواده است و توسط اعضاي خانواده اش رها ميشود و به تنهايي راه و رسم زندگي را مي آموزد.

كيا سالهاي اوليه ي زندگي را با فرار از مدرسه و مردم در طبيعت بكر مرداب زندگي ميكند جايي كه به گفته ي نويسنده خيال در آن رشد ميكند. اما در نوجواني و به طبيعت غريزه ي انساني، به پسري از مردمان همان حوالي اعتماد ميكند و با كمك او با سواد ميشود. علاقه ي مشترك پسر و كيا به طبيعت مرداب باعث ميشود در بزرگسالي به كمك هم كتابهاي متعددي درباره طبيعت گياهي و جانوري مرداب بنويسند و فعاليتهاي مشترك علمي انجام دهند.

كيا در بزرگسالي و براي حفظ طبيعت مرداب از ساخت و ساز و تخريب هاي انساني، با پيگيري قانوني زمينهاي پدربزرگش را كه در اطراف مرداب بوده به نام خود كرده و وصيت ميكند هيچ گاه قابل فروش و ساخت و ساز نباشند. علاقه و اهميت به طبيعت و حفظ يگانگي و بكر بودن آن نقطه ي ثقل داستان اين كتاب است.

اما روايت يك سويه و خسته كننده نيست، داستانهاي عشقي و جنايي و خانوادگي كه حول محور كيا شكل ميگيرند، شنيدن و خواندن داستان را براي ما جذاب ميكند.

كيا كه از كودكي توسط خانواده رها شده، همواره ترس و طرحواره ي رها شدن دارد و وقتي متوجه ميشود پسري كه به او ابراز علاقه ميكرده با دختر ديگري ازدواج كرده است، منتظر فرصت ميماند تا در زماني مناسب او را به قتل برساند. اما دادگاه هيچ گاه نميتواند قتل را ثابت كند و كيا تا پايان عمر آزادانه در كنار عشق اول زندگيش كه همسرش نيز شده بود زندگي ميكند.

او همچنين در بزرگسالي يكي از برادرانش را پيدا ميكند و متوجه ميشود علت از هم پاشيدگي خانواده اش بدرفتاري و دائم الخمر بودن پدر است كه بخاطر فرار از خاطرات دوران جنگ دوم جهاني به الكل پناه ميبرده است. اين رفتارها مادرش را دچار جنون كرده تا خانواده را رها كرده و رفته است. با اين حال كيا تا مدتها و زماني كه شرايطي مشابه براي خودش پيش نيامد نتوانست مادر را بخاطر رها كردنش ببخشد.

با وجود تمام مشكلات، عشق و محبت چيزي است كه كيا را نجات ميدهد. بازگشت برادرش و مهر و محبت خواهر و برادر، عشق به تيت پسر زيست شناس و همچنين كمكها و محبتهاي بي دريغ زوج سياه پوستي كه با وجود تبعيض هاي آن زمان جامعه ي آمريكا از كودكي به او كمك ميكردند، باعث شد كيا بتواند از پس مشكلات برآيد، شخصيتي علمي شود و خانواده ي خود را بسازد.

روند داستان به نحوي پيش ميرود كه پس از مرگ كيا و همزمان با همسر او متوجه ميشويم كه او قاتل بوده است. اما هيچ گونه واكنش خاصي از همسر او در اين رابطه نميبينيم. خيلي عادي مدرك را از بين ميبرد و حتي يك ثانيه هم فكرش درگير اين ماجرا نميشود. اين موضوع براي من بسيار عجيب بود و بنظرم با رو شدن داستان پس از مرگ كيا، نويسنده ميتوانست از چيس (مقتول) به نحوي اعاده حيثيت كند و قهرمان داستان را عادي تر جلوه دهد كه مجرم نيز بوده است.

از اين كتاب دو نسخه ي صوتي در طاقچه وجود داره. يكي براي آوانامه است و يكي لينك زير كه من كتاب رو ازش گوش دادكم. فايل صوتي كتاب چندان باكيفيت نيست و چندجا غلط داره.

لينك كتاب متني و صوتي رو براتون ميذارم تا اگر ميخواهيد كتاب رو بخونيد بتونيد انتخاب كنيد.

«جاییکهخرچنگ‌هاآوازمی‌خوانند»راازطاقچهدریافتکنید
https://taaghche.com/book/57829
«جاییکهخرچنگ‌هاآوازمی‌خوانند»راازطاقچهدریافتکنید
https://taaghche.com/audiobook/65937