پست‌های مرتبط با

آموزش زبان

تعداد کل پست‌ها: ۳۷۴

"بازی کردن برای یادگیری: راهی شگفت‌انگیز برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان از سن 4 سالگی با بهره‌گیری از خلاقیت، تکنولوژی و آموزشگاه‌های استعدادیابی در شهر ارومیه"

آموزش، زبان انگلیسی، کودکان، خلاقیت، استعدادیابی، بازی‌های آموزشی، توا...