ویرگول
ورودثبت نام

اردوگاه عظیمی بابلسر

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
کمپین معلولان·
۲ سال پیش

تخریب «حریم امن» ساحل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر/امنیت مددجویان بهزیستی قربانی طرح آزادسازی حریم ساحل

تخریب «حریم امن» ساحل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر/امنیت مددجویان بهزیستی قربانی طرح آزادسازی حریم ساحللشكر كشي استاندار مازندران در روز گذشته…
تخریب «حریم امن» ساحل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر/امنیت مددجویان بهزیستی قربانی طرح آزادسازی حریم ساحل
محیط زیستخواندن ۲ دقیقه
۰
۰