ده سال گذشت (سخنرانی من در اختتامیه دهمین جشنواره وب و موبایل ایران)

ده سال گذشت (سخنرانی من در اختتامیه دهمین جشنواره وب و موبایل ایران)
توجه : این متن برای سال ۱۳۹۶ هست و سخنرانی هست که من دهمین جشنواره وب...