‏چند نکته در مورد قابلیت ادد کردن افراد نزدیک در تلگرام

‏چند نکته در مورد قابلیت ادد کردن افراد نزدیک در تلگرام
این قابلیت از نظر فنی و هدفی که تلگرام از پیاده کردنش داشته، امکان اضا...